Polityka prywatności i plików cookies

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Beata Jaworska-Kubica, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PhotoKubica, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5562477253 , nr REGON  366575145, ul. Fiołkowa 2/4, 63-004 Tulce

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych ze świadczeniem usług.

Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– wystawianie faktur,
– kontakt z klientami
– Realizacja sesji i projektów zdjęciowych

Podstawa przetwarzania:
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:
– Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:
Brak możliwości korzystania z usług Serwisu – brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.

Możliwość cofnięcia zgody:
w każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawarta umową                                              – cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych
– ich sprostowania
– usunięcia
– ograniczenia przetwarzania
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.

Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
– podmiot realizujący dostawę towarów
– osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
– hurtownie
– hostingodawca
– dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
– biuro księgowe
– podmiot zapewniający usługi marketingowe
– portale społecznościowe
– podmioty zapewniające usługi płatności elektronicznych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: beata.kubica@photokubica.eu